Ing. Kateřina Horníková

Pozice: doktorand
E-mail: katerina.hornikova@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-
Místnost:
Forma studia: kombinovaná
Web: -
Školitel: doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.