Ing. Martin Neradílek

Pozice: doktorand
E-mail: martin.neradilek@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-
Místnost:
Forma studia: prezenční
Web: -
Školitel: doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.