Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D.

Pozice: odborný asistent
E-mail: tomas.dvorsky@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4631
Místnost: B719
Web: people.fsv.cvut.cz/~dvorstom
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací
C-Rekonstrukce zadaného objektu
C-Statický výpočet novostavby zadaného objektu (administrativní, bytový či rodinný dům)
C-Variantní řešení stávající budovy (porovnání několika variant statického systému a případné multikriteriální vyhodnocení)