doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc.

Pozice: docent
E-mail: vladislav.hrdousek@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4445
Místnost: B723
Web: -
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací