Ing. Pavel Košatka, CSc.

Pozice: odborný asistent
E-mail: kosatkap@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4446
Místnost: B725
Web: people.fsv.cvut.cz/~kosatpav
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací
C-Rekonstrukce zděné stavby
C-Statika k projektu zděné pozemní stavby