prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., dr.h.c., FEng.

Pozice: profesor
E-mail:
Telefon: +420-224-35-
Místnost:
Web: people.fsv.cvut.cz/~kristvla
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací