doc. Ing. Karel Trtík, CSc.

Pozice: docent
E-mail: trtik@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4626
Místnost: B726
Web: people.fsv.cvut.cz/~trtikkar
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací
C-Poškození konstrukcí betonových ploch.