doc. Ing. Jan Vodička, CSc.

Pozice: docent
E-mail: jan.vodicka@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4622
Místnost: B722
Web: -
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací
C-Návrh složení, výroba a zpracování čerstvých drátkobetonů.
C-Navrhování nosných horizontálních betonových prvků při užití drátkobetonu.