Ing. Martin Petřík, Ph.D.

Pozice: odborný asistent
E-mail: martin.petrik@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4438
Místnost: B720
Web: concrete.fsv.cvut.cz/petrik
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací
CDPAnalýza předsazené konstrukce
CBP/DPNávrh a výroba lavičky / křesla / obkladového panelu / stolní lampy apod. (Možnost využít vybavení Dílny 2.0.)
CDPNávrh víceúrovňového spojovacího můstku mezi budovami
CDPNavrhování železobetonových desek s ohledem na směry hlavních momentů
CDPOptimalizace železobetonových konstrukcí pomocí genetických algoritmů
CDPParametrické modelování a optimalizace konstrukcí
CBP/DPTvorba materiálových modelů s využitím metod soft computingu (genetické algoritmy, fuzzy logika, umělé neuronové sítě)
CBP/DPVyužití digitální fabrikace a generativního designu při výrobě betonových prvků
CDPVývoj specializovaného laboratorního zařízení pro testování nebo výrobu betonových prvků (např. forma s počítačově řízeným tvarem)
CDPZahrnutí inženýrského hlediska do rané fáze projektu (hledání tvarů kcí zohledňující současně statické i architektonické požadavky)