Ing. Karel Šeps, Ph.D.

Pozice: odborný asistent
E-mail: karel.seps@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4626
Místnost: B726
Web: people.fsv.cvut.cz/~sepskare
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací