Ing. Martin Tipka, Ph.D.

Pozice: odborný asistent
E-mail: martin.tipka@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4365
Místnost: B729
Web: people.fsv.cvut.cz/~tipkamar
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací
CDPOptimalizace připojení předsazených železobetonových konstrukcí pozemních staveb
CBPSrovnávací analýza chování variant betonových a železobetonových konstrukčních prvků
CBP/DPStatický návrh vybraného železobetonového objektu se zaměřením na dílčí konstrukční části
CBP/DPVariantní návrh železobetonové konstrukce vybraného objektu