Ing. Roman Chylík

Pozice: vědecký pracovník, doktorand
E-mail: roman.chylik@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4624
Místnost: B788
Forma studia: kombinovaná
Web: -
Školitel: doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.