doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.

Pozice: docent
E-mail: jitka.vaskova@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4444
Místnost: B734
Web: people.fsv.cvut.cz/~vaskova
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací
C-Projekt zadaného objektu (budovy) se zaměřením na návrh a vyhodnocení konstrukčních variant.
C-Varianty řešení vybraného konstrukčního prvku budovy (např.schodiště,balkony, suterénní a opěrné stěny, stropní konstrukce na větší rozpětí,apod.) - možnost návaznosti na semestrální projekt
C-Vlastnosti betonu a vláknobetonu - rozbor, experimenty, vyhodnocení - téma po dohodě ve spolupráci s akreditovanou laboratoří