Ing. Roman Kubát

Pozice: doktorand
E-mail: roman.kubat@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-
Místnost:
Forma studia: prezenční
Web: -
Školitel: doc. Ing. Petr Bílý, Ph.D.