doc. Ing. Petr Bílý, Ph.D.

Pozice: docent
E-mail: petr.bily@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4437
Místnost: B731
Web: people.fsv.cvut.cz/~bilypet1
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací
CBP/DPNávrh zajímavé stavební konstrukce nebo její části
CBP/DPNová generace Eurokódů
CBP/DPSrovnávací analýzy výpočetních metod
CBP/DPStavební konstrukce malých modulárních reaktorů
CBP/DPVyužití netradičních druhotných materiálů v betonu
CBP/DPZděné konstrukce - vybrané problémy
CBP/DPZZZ Po dohodě jakékoliv jiné zajímavé téma