Ing. Hana Schreiberová

Pozice: doktorand
E-mail: hana.schreiberova@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4634
Místnost: B733
Forma studia: kombinovaná
Web: -
Školitel: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng.