Ing. Michal Števula, Ph.D.

Pozice: odborný asistent
E-mail: michal.stevula@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4632
Místnost: B732
Web: www.stev.cz
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací