doc. Ing. Roman Šafář, Ph.D.

Pozice: docent
E-mail: roman.safar@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-224-35-4417
Místnost: B730
Web: people.fsv.cvut.cz/~safarrom
Garant předmětů
Seznam doktorandů
Témata závěrečných prací
K-Integrované mosty
K-Most betonovaný na skruži
K-Most budovaný metodou rotace
K-Most budovaný metodou těžké prefabrikace
K-Most letmo betonovaný
K-Most obloukový
K-Most segmentový
K-Most vysouvaný
K-Most z prefabrikovaných nosníků
K-Most zavěšený
K-Stanovení zatížitelnosti, oprava, zesílení, rozšíření mostu